Η Κατάληψη Rosa Nera γίνεται 20 χρονών.

Η Κατάληψη Rosa Nera γίνεται 20 ετών…

Τα Χανιά κατατάσσονται στους πιο αναπτυγμένους τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα. Η Παλιά Πόλη των Χανιών, όπως και το παλιό της Λιμάνι, χαρακτηρίζεται από το αρχαιολογικό παλίμψηστο, την ενετική αρχιτεκτονική και πλήθος κτισμάτων της οθωμανικής περιόδου.

Η άγρια τουριστικοποιηση με την παράλληλη εξαφάνιση της μόνιμης κατοικίας αποσκοπούν στο να γίνει η παλιά πόλη ένα θεματικό πάρκο τουριστικών καταστημάτων όπου κυριαρχεί η φτηνή και πολύ συχνά ανασφάλιστη εργασία για τα κέρδη των αφεντικών του τουρισμού και του κατασκευαστικού κλάδου των κιτς ξενοδοχειακών αναπλάσεων.

Από την άλλη, οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι εφευρίσκονται από την ανθρώπινη δημιουργικότητα και από τα κινήματα της πόλης. Έτσι πεδίο διεκδίκησης είναι οι δρόμοι, οι πλατείες, τα κοινωνικά στέκια, οι χώροι πρασίνου αλλά και η ίδια η κατάληψη Rosa Nera.

Πέρα από την συμμετοχή της σε δράσεις αλληλεγγύης, κοινωνικούς αγώνες μέσα στο πεδίο της ταξικής πάλης, η Rosa Nera ως κατάληψη διεκδικήθηκε και συνεχίζει να λειτουργει τόσο ως χώρος πολιτικής οργάνωσης και αντιεμπορευματικής πολιτιστικής δραστηριότητας, αλλά και ως ένας πνεύμονας ελεύθερου δημοσίου χώρου και αδιαμεσολάβητης κοινωνικοποίησης.

Με την σαφή διάκριση ανάμεσα στο κρατικό που εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα και το δημόσιο: όπου ο χώρος είναι ελεύθερος στην πρόσβαση χωρίς κοινωνικές και ταξικές διακρίσεις, προς μια ανοιχτή συνδιαμόρφωση…

* Από κείμενα της Κατάληψης Rosa Nera.