7η Βραδιά Ποίησης

Η 7η Βραδιά (συλλογικο-) Ποίησης, από το Αναγνωστήριο Όλων και την Βιβλιοθηκη 451 της Κατάληψης Rosa Nera, στην αυλή της Ρόζας.

Διαβάζουμε, συζητάμε, προτείνουμε, [παρ] ερμηνεύουμε ποιήματα.
Κυριακή 16 Ioύνη, στις 9μμ.