Βιβλιοπαρουσίαση: Ταυτότητες σε πλάνη.

Συζήτηση πάνω στις σκέψεις και τις θέσεις του βιβλίου “Ταυτότητες σε πλάνη”, του Asad Haider.
Το βιβλίο έχει εκδοθεί και μεταφραστεί από το Barricada Antifa.
Η εισήγηση θα γίνει από την ομάδα της Βιβλιοθήκης 451 της κατάληψης Rosa Nera.

….Το να ζητάς να συμπερηληφθεέις στη δομή της κοινωνίας όπως αυτή είναι τώρα, σημαίνει πως εγκαταλείπεις τη δυνατότητα για δομικές αλλαγές….