Σάββατο 11/3, μπαρ ιατρικής ενίσχυσης

Αυτή το Σάββατο, Καφενείο – Μπαρ στην Κατάληψη Rosa Nera, από τις 21:00 : τα έσοδα για την οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη ιατρικών εξόδων.

event: https://www.facebook.com/events/697939045408399/?ref=newsfeed