Πρόγραμμα σταθερών συναντήσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων.

Πρόγραμμα σταθερών συναντήσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων.

Στην Κατάληψη Rosa Nera, στον Λόφο Καστέλλι.

Πολιτική, Τέχνη, Συναντήσεις.