Κύκλος μαθημάτων χορού Swing στην Κατάληψη ROSA NERA

Bete Noir!
Κύκλος πέντε μαθημάτων Swing στην Κατάληψη ROSA NERA.
Δεν χρειάζεται παρτεναίρ.
Για τις επόμενες Πέμπτες από τις 20.30 έως τις 21.30!