Η Φιλοσοφία για Παιδιά – πράξη ουσίας για κοινωνική αλλαγή

Η Φιλοσοφία για Παιδιά – πράξη ουσίας για κοινωνική αλλαγή.

παρουσίαση: Γιάννης Γιουλούντας

Παρασκευη 8 Απριλίου,

20:30 στην Κατάληψη Rosa Nera