Ημερήσια αρχεία: 17 Μαρτίου, 2020

1 άρθρο

ANTIVIRUS

Η Κατάληψη Rosa Nera ανακοινώνει πως αναστέλλει οποιαδήποτε εκδήλωση συνεπάγεται συγχρωτισμό σε κλειστό χώρο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους λόγω του Covid-19.