Σειρά αντιμιλιταριστικών προβολών

Σειρά αντιμιλιταριστικών προβολών κάθε Πέμπτη του Δεκέμβρη στις 9μμ

από την Κανάιμα – πρωτοβουλία ενάντια στον μιλιταρισμό

kanaima.squat.gr