Ανακοίνωση απόσυρσης κειμένου της κατάληψης

 

Τις τελευταίες μέρες δημοσιεύσαμε ένα κείμενο με τίτλο “καταστολή για όλα τα γούστα” . Αφού το ξανασυζητήσαμε αποδείχτηκε ότι αυτό το κείμενο δεν εκφράζει το σύνολο της συνέλευσης ούτε στο ύφος ούτε στο είδος των επιχειρημάτων που εκφράστηκαν. Ωστόσο επιμένουμε ότι με τις προτάσεις του Γ. Σαρρή περί ιστορικής αξιοποίησης του κτηρίου της 5ης μεραρχίας παράλληλα με την προφορική δήλωσή του ότι η rosa nera αποτελεί ένα εμπόδιο στην διεκδίκηση των δημόσιων χώρων, προωθεί τις διαδικασίες καταστολής της κατάληψης. Έτσι μας μένει αναπάντητο το ερώτημα αν εκφράζει ο Γ. Σαρρής τον εαυτό του ή τη θέση της παράταξής του.