Ημερήσια αρχεία: 4 Οκτωβρίου, 2016

1 άρθρο

Αφίσα στην πόλη

“Εἰ δὲ Σύρος, τί τὸ θαῦμα; Μίαν, ξένε, πατρίδα κόσμον ναίομεν, ἓν θνατοὺς πάντας ἔτικτε Χάος”. * Μελέαγρος, Παλατινή Ανθολογία, Επίγραμμα Ζ 417 “Κι αν είμαι Σύριος, τι το περίεργο; Κοινή πατρίδα κατοικούμε, ξένε, τον κόσμο · και τους θνητούς όλους, το Χάος μας γέννησε”.   * Μελέαγρος: Σύριος μετανάστης […]