Μηνιαία αρχεία: Δεκέμβριος 2015

5 άρθρα

Εκδήλωση – Βιβλιοπαρουσίαση

Γυναίκες φυλή και τάξη, Angela Davis Η ιστορία της ταξικής, φυλετικής και έμφυλης καταπίεσης των μαύρων γυναικών στις ΗΠΑ σαν χρήσιμο εργαλείο για το γυναικείο ζήτημα και τον ρατσισμό στις μέρες μας.