Μεσογειακή Αναρχική Συνάντηση 9-18 Οκτωβρη

Αφίσα του δεκαημέρου

afisa_fin_internet-01

Αφίσα των εκδηλώσεων στην Κρήτη

rethim

Αφίσες των εκδηλώσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

med_anarchist_meeting_athens_gr

balkan_anarchist_meeting_thess_gr

css.php