Ανάρτηση γιγαντοπανό και αποσπάσματα από τα πρόσφατα κείμενα της κατάληψης

Την Παρασκευή 17 Απρίλη αναρτήσαμε το παρακάτω γιγαντοπανό στα τείχη του Λόφου Καστέλι. “…Οι πρόσφατες εξελίξεις στα ζητήματα της παγκόσμιας επιδημίας του COVID – 19 και της προσφυγιάς αποδεικνύουν πως τα διεθνή ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο με διεθνή συνεννόηση και αλληλεγγύη. Αυτή η αλληλεγγύη δεν μπορεί παρά να είναι […]

ANTIVIRUS

Η Κατάληψη Rosa Nera ανακοινώνει πως αναστέλλει οποιαδήποτε εκδήλωση συνεπάγεται συγχρωτισμό σε κλειστό χώρο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους λόγω του Covid-19.